• The basis for calculating landing fees is the MTOW of the aircraft as stated in the airworthiness certificate.
  • The landing fee is a fee for one (1) landing at Příbram Airport (LKPM). Applies to both asphalt and grass.
  • The fee is in CZK and € including VAT. (In case of payment in €, the exchange rate 1 € = 25 CZK)

Hmotnost letadel

ULL - do 450 kg

A/C do 1 MTOW

A/C do 2 MTOW

A/C do 3 MTOW

A/C do 4 MTOW

A/C do 5 MTOW

A/C do 6 MTOW

Přistávací poplatky v Kč

50 Kč

100 Kč

200 Kč

300 Kč

400 Kč

500 Kč

600 Kč

Přistávací poplatky v EUR

2 €

4 €

8 €

12 €

16 €

20 €

24 €

  • Uživatel (provozovatel letadla) je povinen uhradit přistávací poplatky za uskutečněná přistání. Nemá-li letadlo provozovatele, odpovídá za úhradu přistávacích poplatků jeho vlastník.
  • Úhrada přistávacích poplatků:

a) v publikované době (od 1.4. do 31.10. od 08,00 do 16,00 hod UTC, a to pouze ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a státem uznaných svátcích, případně při organizovaných akcích) se přistávací poplatek hradí na stanovišti RADIO (věž v areálu Aeroklubu Příbram),

b) mimo publikovanou dobu v pracovní době (pondělí – pátek od 7:00 hod do 15:30 hod UTC) se přistávací poplatek hradí v kanceláři společnosti PINE, spol. s r.o. (budova zelené tyrkysové věže proti pojezdové dráze „D“, vstup přes kancelář Skycentra do 1. patra, druhé dveře vlevo),

c) mimo publikovanou dobu a mimo pracovní dobu je evidována komunikace a pohyby letadel zaznamenává kamerový systém. Uskutečněná přistání budou provozovatelem letiště vyúčtována po uplynutí kalendářního měsíce, faktura bude vystavena na provozovatele letadla podle poznávací značky letadla (tzv. „imatrikulace“), nemá-li letadlo provozovatele, bude faktura vystavena jeho vlastníkovi. Splatnost faktury je sedm (7) kalendářních dní. Fakturu je povinen uhradit uživatel, provozovatel nebo vlastník letadla do termínu splatnosti.