Úřad pro civilní letectví, prostřednictvím Leteckého stavebního úřadu navrhl opatření obecné povahy, kterým se zřizuje Ochranná pásma letiště Příbram (Dlouhá Lhota).